Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ SỐ 01 BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO 10 THPT MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: a) Cho biết a = 23 23 ị biểu thức: P = a + b – ab. b) Giải hệ phương trình: 3x + y = 5 x - 2y = - 3 456 . Câu 2: Cho biểu thức P = 1 1 x:x - x x 1 x - 2 x 1 :;< ới x > 0, x g Rút gọn biểu thức P. b) Tìm các giá trị của x để P > 1 2 . Câu 3: Cho phương trình: x2 – 5x + m = 0 (m là tham số). a) Giải phương trình trên khi m = 6. b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: 12x x 3 Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và O ). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ( E khác B và C ), AE cắt CD tại F. Chứng minh: a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn. b) AE.AF = AC2. c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường thẳng cố định. Câu 5: Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b  22 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 11 ab --Hết--
00:00:00