Cuộc thi vật lý do Ma Đức Minh tổ chức

Vòng 1

Bài 1(4 điểm): Ba gương phẳng quay mặt phản xạ quay vào nhau một lăng trụ đáy là tam giác cân ABC. Trên gương G1 có một lỗ thủng, cho tia sáng chiếu vào vuông góc với G1. Biết rằng tia sáng này phản xạ lần lượt trên mỗi gương 1 lần rồi quay trở ra theo đường cũ. Tính các góc tạo bởi các mặt gương?

Bài 2(8điểm): Hai bình trụ 1, 2 với tiết diện ngang S1 và S2 được đậy kín bằng 2 pittong khối lượng M1=2kg, M2=3kg . Nếu đặt lên pittong M1 một vật có khối lượng m=1kg thì mực nước trong bình 1 thấp hơn trong bình 2 một đoạn h=10cm . Nếu đặt vật m đó lên pittong M2 thì mực nước trong bình 2 thấp hơn bình 1 cũng một đoạn h=10cm. Tìm tỉ số S2/S1. Khi không có vật m đặt lên các pittong thì độ chênh mực nước giữa hai bình là bao nhiêu?

Bài 3(2điểm): Có một lò xo, một đầu gắn cố định vào tường, một đầu tự do. Nếu tác dụng vào đầu tự do một lực 8N thì lò xo có chiều dài 14cm, còn nếu tác dụng một lực 12N thì lò xo có chiều dài 16cm. Hỏi cần tác dụng 1 lực bao nhiêu để kéo lò xo có chiều dài 17cm?

Bài 4 (2điểm): Vẽ sơ đồ gồm 3 pin mắc nối tiếp, ba bóng đèn D1 D2 D3 hai khóa K1 K2 và một số dây nối, sao cho thỏa mãn 3 yêu cầu sau:

-K1 đóng K2 mở: chỉ có đèn D2 và D3 sáng

-K1 mở K2 đóng: chỉ có đèn D1 sáng

-K1,K2 đóng: cả ba đèn đều không sáng

Bài 5(4điểm): Một ô tô có công suất động cơ 30000W chuyển động với vận tốc 48km/h. Một ô tô có công suất động cơ là 20000W cùng trọng tải như ô tô trước chuyển động với vận tốc 36km/h. Hỏi nếu nối hai ô tô này chuyển động bằng 1 dây cáp thì chúng sẽ chuyển động với vận tốc bao nhiêu?