Tự đánh giá cuối học kì I

Quoc Tran Anh Le

Yếu tố nào thể hiện rõ nhất tính chất nhật kí của đoạn trích?

A. Kể lại câu chuyện diễn ra theo một trình tự có ngày tháng rõ ràng

B. Miêu tả cảnh vật mình thấy theo trật tự không gian hoặc thời gian

C. Ghi chép lại các sự việc có thật đã xảy ra trong cuộc sống bằng ngôi kể thứ ba

D. Ghi chép lại các sự việc đã trải qua từng ngày, ngôi thứ nhất, xưng “mình”

Yếu tố thể hiện rõ nhất tính chất nhật kí của đoạn trích: D. Ghi chép lại các sự việc đã trải qua từng ngày, ngôi thứ nhất, xưng “mình”

Bình luận (0)