Thực hành tiếng việt trang 32

Quoc Tran Anh Le

Xác định từ có hình thức ngữ âm, chính tả đúng trong các trường hợp sau đây:

a. xử dụng/sử dụng

b. xán lạn/sáng lạng

c. buôn ba/bôn ba

d. oan khốc/oan khóc

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:51

a. sử dụng

b. xán lạn

c. bôn ba

d. oan khốc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết