Tự tình (bài 2)

Quoc Tran Anh Le

Xác định thể thơ, đề tài và bố cục của bài thơ.

- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.

- Bố cục:

+ 2 câu đề: Nỗi cô đơn, buồn tủi của người phụ nữ.

+ 2 câu thực: Nỗi niềm bẽ bàng, chua xót về thân phận.

+ 2 câu luận: Nỗi phẫn uất, không cam chịu.

+ 2 câu kết: Nỗi ngậm ngùi, xót xa.

- Đề tài: Số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

Bình luận (0)