Tự đánh giá trang 156

Quoc Tran Anh Le

Xác định luận đề của văn bản Hẹn hò với định mệnh.

Luận đề của văn bản Hẹn hò với định mệnh: Thời khắc lịch sử đầy vẻ vang, đỉnh cao cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ

Bình luận (0)