Review Unit 3

Nguyễn Quốc Đạt

Work in pairs. You and a friend want to go cycling this weekend, but where? You have two options A and B to choose from. Agree on the one which you consider more appropriate, and explain why you reject the other one.

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 23:32

A: Hey, do you want to go cycling this weekend?

B: Yeah, sure! Where do you want to go?

A: I was thinking we could either go to option A or option B.  option A is a flat path by the beach, and option B is a scenic trail near the mountains,

B: Hmm, both sound good. Which one do you prefer?

A: I think we should go with option B because it offers more of a challenge and has some amazing views of the surrounding mountains. Plus, the cooler temperatures will be great for cycling.

B: That sounds awesome! Why not option A, though?

A: Well, I think option B might be a bit too crowded with tourists this time of year, and it might be too hot and humid for us to fully enjoy the ride.

B: Ah, got it. Option B it is then! Let's plan to meet early and make a day of it.

A: Sure. Can't wait to hit the trail!

Tạm dịch:

A: Này, bạn có muốn đi xe đạp vào cuối tuần này không?

B: Vâng, chắc chắn rồi! Bạn muốn đi đâu?

A: Tôi đang nghĩ chúng ta có thể chọn phương án A hoặc phương án B. Phương án A là con đường bằng phẳng bên bờ biển và phương án B là con đường mòn có cảnh đẹp gần núi,

B: Hmm, cả hai đều nghe hay. Bạn thích cái nào hơn?

A: Tôi nghĩ chúng ta nên chọn phương án B vì nó mang lại nhiều thử thách hơn và có một số cảnh quan tuyệt vời của những ngọn núi xung quanh. Ngoài ra, nhiệt độ mát hơn sẽ rất tốt cho việc đạp xe.

B: Điều đó nghe thật tuyệt! Vậy tại sao không phải là tùy chọn A?

A: Chà, tôi nghĩ lựa chọn B có thể hơi đông khách du lịch vào thời điểm này trong năm và có thể quá nóng và ẩm để chúng tôi có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

B: À, hiểu rồi. Vậy chốt kế hoạch B nhé! Hãy lên kế hoạch gặp nhau sớm và thực hiện nhé.

A: Chắc chắn rồi. Không thể chờ đợi để đi vào đường mòn!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết