Luyện tập tổng hợp

My friends

Which is _________ of the two girls?

A. tallest B. the tallest C. taller D. the taller

Thảo Phương
28 tháng 3 2019 lúc 16:56

Which is _________ of the two girls?

A. tallest

B. the tallest

C. taller

D. the taller

Bình luận (1)
Lê Thị Kim Dung
29 tháng 3 2019 lúc 22:10

D. The taller

Câu này dịch ra là: Trong 2 cô gái ai là người cao hơn?

Bình luận (0)
Mimi
5 tháng 12 2021 lúc 17:30

the taller

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Thị Thanh Thanh
Xem chi tiết
Linh Đan
Xem chi tiết
trang đinh
Xem chi tiết
tao 1234534
Xem chi tiết
Sakura Linh
Xem chi tiết
Phùng việt anh
Xem chi tiết
Tuyết Nhi Melody
Xem chi tiết
Annie
Xem chi tiết
Vy Nguyễn
Xem chi tiết