Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 101
Điểm GP 1
Điểm SP 106

Người theo dõi (11)

Park Jihoon
Friendly people
$Mr.VôDanh$

Đang theo dõi (9)

Anime cute
Thùy Trang
Friendly people
Park Jihoon