Hướng dẫn soạn bài Đại từ

Akira Yuuki

Với mỗi loại đại từ, hãy đặt một câu và gạch chân dưới các đại từ đó.

Giúp mình với!khocroiĐúng sai mình tick hết cho. Help me TTvTT~~

Bạch Sa Kiều
21 tháng 9 2017 lúc 22:15

Đại từ để trỏ:

- Trỏ người, sự vật: Mày đợi tao.

- Trỏ số lượng: Chỉ có bấy nhiêu thôi.

- Trỏ hoạt động, tích chất, sự việc: Anh ấy làm vậy.

Đại từ để hỏi:

- Trỏ người, sự vật: Hoa này là hoa ?

- Trỏ số lượng: Chiếc cốc giá bao nhiêu?

- Trỏ hoạt động, tích chất, sự việc: Cô ấy làm sao?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Khánh Quỳnh
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyen Nguyen Chi
Xem chi tiết
Hạo LÊ
Xem chi tiết
Hoàng Yến Chibi
Xem chi tiết
Lê Trần Hoàng Oanh
Xem chi tiết
Lê Trần Hoàng Oanh
Xem chi tiết
Châu ngọc Khanh
Xem chi tiết
Hương Giang
Xem chi tiết