Bài 12: Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường

Minh Lệ

Viết, vẽ hoặc sử dụng tranh ảnh,video,... để chia sẻ với những người xung quanh về sự cần thiết của việc tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

POP POP
Hôm kia lúc 21:02

Các bạn có thể gõ lên google tìm các nội dung đó hi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết