Bài 30: Ôn tập chủ đề trái đất và bầu trời

Minh Lệ

Viết một bức thư cho bạn ở nơi xa, kể về nơi em sống theo một trong hai cách gợi ý sau:

POP POP
25 tháng 5 lúc 16:41

Này em thử tự viết nha, có thể tham khảo từ mấy bạn cùng lớp cũng được.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết