Đề cương ôn tập văn 7 học kì II

Vu Hai Ha

Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về một câu tục ngữ về con người và xã hội trong đó có sử dụng câu rút gọn . Gach chân và cho biết tác dụng


Các câu hỏi tương tự
Nhi Linh
Xem chi tiết
Anh Kim
Xem chi tiết
Hà Thảo
Xem chi tiết
Giap Vuong Loc
Xem chi tiết
Yến Hoàng
Xem chi tiết
Hải  jdcj cj
Xem chi tiết
phan minh khánh
Xem chi tiết
Mai Nguyệt
Xem chi tiết
Vu Hai Ha
Xem chi tiết