Văn bản ngữ văn 7

Kiên Lý

Viết đoạn văn 7-10 câu về một đức tính của học sinh,trong đó có sử dụng một câu tục ngữ về con người , xã hội.


Các câu hỏi tương tự
Kiên Lý
Xem chi tiết
Kiên Lý
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Vy
Xem chi tiết
vubaoviet
Xem chi tiết
Lê Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Anh Bùi Quỳnh
Xem chi tiết
Khánh An
Xem chi tiết
phambaoanh
Xem chi tiết
đức hải lê
Xem chi tiết