Chị em Thúy Kiều- Nguyễn Du

Phương Thảo

Viết đoạn văn 12 câu theo cách diễn dịch phân tích về vẻ đẹp của Thuý Kiều. Trong đoạn có lời dẫn trực tiếp và câu bị động (gạch chân và chú thích rõ)


Các câu hỏi tương tự
Nhật Minh 7a2 54. Chu
Xem chi tiết
Tạ Trường An
Xem chi tiết
YyyBom
Xem chi tiết
Con Lười
Xem chi tiết
Con Lười
Xem chi tiết
Chí Kiên Hoàng
Xem chi tiết
homma
Xem chi tiết
Con Lười
Xem chi tiết
Dang Do
Xem chi tiết
Khánhh Linhh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)