Bài 12: Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường

Minh Lệ

Việc làm nào dưới đây thể hiện tiêu dùng tiết kiệm? Vì sao?

POP POP
Hôm kia lúc 21:00

Việc làm ở hình 2,3,5 thể hiện sự tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Với hình 2, chai thuỷ tinh dùng đi dùng lại, tiết kiệm nguyên liệu.

Với hình 3, bóng đèn tiết kiệm điện giúp kiểm soát và tiêu thụ ít điện năng hơn, tiết kiệm điện, tài nguyên có hạn.

Với hình 5, mang giỏ đi chợ thay túi nilon vừa bảo vệ sức khoẻ, hạn chế rác thải ra môi trường, tiết kiệm tiền cho việc xử lí rác thải.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết