Văn bản ngữ văn 10

Chu Thị Dương

Vị trí đặt để chúng có dễ chịu, ta nhìn mới thấy thư thái. Bấy giờ tôi mới sực nhận ra đó là tâm cảnh trước cái đẹp, là thủ pháp thường dùng trong văn miêu tả, là vấn đề cấu trúc thường gặp trong hội họa. Những thứ đó đều được phát triển ra từ sự đồng cảm. Em hiêu ý đoạn văn trên như thế nào?


Các câu hỏi tương tự
Vogiahuy
Xem chi tiết
dat tran
Xem chi tiết
Le Ban
Xem chi tiết
Phan Ngọc Anh
Xem chi tiết
ngọc linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc
Xem chi tiết
Trần Đức Hiếu
Xem chi tiết
nguyễn minh
Xem chi tiết
Phương Uyên
Xem chi tiết