Văn bản ngữ văn 10

nguyễn minh

Nêu nội dung chính của văn bản sau:

Tôi nghĩ rằng “vận may” khác với “thành quả”. Ta không thể đạt được sự may mắn. Ta không thể tạo ra vận may. Điều đó cũng giống như ta không thể sắp đặt trước một cuộc hẹn mà ở đó ta sẽ gặp tiếng sét ái tình. Nhưng mặt khác, chúng ta có thể nỗ lực để tạo ra những thành quả. Đừng gọi thành quả của mình là may mắn, vì như vậy là vứt bỏ ý chí và nỗ lực của bản thân. Cũng đừng xem may mắn là thành quả, vì như thế là từ chối vẻ đẹp bí ẩn và đầy bất ngờ của cuộc sống.

          (…) Hãy cứ tin vào sự may mắn, rằng đôi lúc nó rơi xuống cuộc đời ai đó như một món quà (…) Tuy nhiên, như một câu ngạn ngữ xưa đã nói “sự may mắn chẳng tặng không ai cái gì bao giờ, nó chỉ cho vay mà thôi”. Vì vậy, đừng tìm kiếm nó, đừng trông chờ hay thậm chí đổ lỗi cho nó… Và hãy nhớ rằng mọi vận may chỉ là khởi đầu.

 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thy Ngọc
Xem chi tiết
Phúc Trọng Nguyễn
Xem chi tiết
Hieu Manh Xuan
Xem chi tiết
Hieu Manh Xuan
Xem chi tiết
Kem Matcha CHANNEL
Xem chi tiết
Trần Trọng
Xem chi tiết
balck rose
Xem chi tiết
Nga Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Đông
Xem chi tiết