Bài 10. Mặt cắt và hình cắt

Minh Lệ

Vị trí của mặt phẳng cắt trên hình chiếu hình 10.4a và 10.4b thể hiện như thế nào?

Vị trí của mặt phẳng cắt trên hình chiếu hình 10.4a và 10.4b thể hiện:

+ Hình 10.4a: được đặt bên ngoài hình chiếu, có thể được đặt ở vị trí bất kì trên bản vẽ và phải có kí hiệu kèm theo.

+ Hình 10.4b: được đặt tại vị trí mặt phẳng cắt đi qua ngay trên hình chiếu, đường bao ngoài được vẽ bằng nét liền mảnh.
Bình luận (0)