Bài 2: Thi nhạc

Nguyễn Quốc Đạt

Vì sao thầy vàng anh rất vui và xúc động khi xem các học trò biểu diễn?

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 21:55

Tham khảo

Thầy vàng anh rất vui và xúc động khi xem các học trò biểu diễn vì: các học trò đã thành công, tự tạo dựng cho mình một phong cách độc đáo, không ai bắt chước ai.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết