Bài 13. Môi trường truyền âm

nguyễn hải thanh

Vì sao chân không không truyền được âm?*nếu nghe thấy tiếng sét sau 3s kể từ khi nhìn thấy chớp có thể biết khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh là bao nhiêu ko?

thám tử
22 tháng 11 2018 lúc 21:23

Vì sao chân không không truyền được âm

- Sở dĩ âm truyền được trong chất khí, lỏng, rắn vì khi nguồn âm dao động, nó làm cho các hạt cấu tạo nên chất khí, chất lỏng hay chất rắn ở gần nó cũng dao động theo. Dao động của các hạt này lại truyền cho các hạt bên cạnh, cứ như thế, âm truyền đến tai ta làm cho màng nhĩ dao động, nên ta nghe được âm.

Trong chân không không có các hạt vật chất, vì vậy nố không có gi để có thể dao động được, nên chân không không truyền được âm.

nếu nghe thấy tiếng sét sau 3s kể từ khi nhìn thấy chớp có thể biết khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh là bao nhiêu ko?

Vận tốc truyền âm trong không khí là: 340m/s.

Khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh là:

S= v.t= 340.3= 1020 (m).

Đáp số: 1020 m.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Anh Thư
Xem chi tiết
Ngọc Hàn Băng Nhi
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
La Lạc Diêu
Xem chi tiết
Na Lê
Xem chi tiết
Phương Thảo Lâm Ngọc
Xem chi tiết
La Lạc Diêu
Xem chi tiết
7A11_38_ LÊ MÌNH TẤN
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Thiên Anh
Xem chi tiết