Về hình tượng bà Tú trong bài Thương vợ

Quoc Tran Anh Le

Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản.

Hà Quang Minh
7 tháng 4 lúc 10:47

Bình luận (0)