Bài 5. Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng

datcoder

Về phương diện lưu trữ, có thể xem toàn bộ đĩa là thư mục lớn nhất chứa các thư mục khác. Có thể chia sẻ toàn bộ đĩa giống như chia sẻ thư mục.

Để chia sẻ đĩa cần nháy nút phải chuột vào biểu tượng đĩa, chọn Properties rồi thực hiện chia sẻ. Hãy tìm hiểu và thực hiện việc chia sẻ toàn bộ một đĩa.

Người Già
5 tháng 5 lúc 0:40

Thực hiện việc chia sẻ toàn bộ một đĩa trên Windows:

-Chuẩn bị:

+ Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào máy tính với quyền quản trị.

+ Kiểm tra đĩa mà bạn muốn chia sẻ.

-Chia sẻ đĩa:

+ Nhấp chuột phải vào biểu tượng đĩa mà bạn muốn chia sẻ (thường là ổ đĩa C: hoặc D:).

+ Chọn "Properties" từ menu xuất hiện.

+ Trong cửa sổ Properties, chọn tab "Sharing".

+ Nhấn vào nút "Advanced Sharing...".

+ Trong cửa sổ mới xuất hiện, đánh dấu vào hộp "Share this folder".

+ Đặt tên chia sẻ (Share name) cho đĩa, ví dụ "Drive_Share".

+ Nhấn "Permissions" để cấu hình quyền truy cập cho người dùng trên mạng.

+ Sau khi cấu hình xong, nhấn "OK" để đóng cửa sổ Permissions, sau đó nhấn "OK" một lần nữa để hoàn tất việc chia sẻ đĩa.

-Kiểm tra trên mạng:

+ Trên máy tính khác trong cùng mạng LAN, mở File Explorer và nhập địa chỉ "\[địa chỉ IP hoặc tên máy tính chứa đĩa chia sẻ][tên chia sẻ]" vào thanh địa chỉ và nhấn Enter. Bạn sẽ thấy đĩa đã được chia sẻ xuất hiện và có thể truy cập vào nó từ máy tính khác trong mạng.

Bình luận (0)