Bài 2. Vận tốc

Nông Quang Vinh

vật lý 8 một người đi ô tô với vận tốc 50 km/h đi trong 720 phút .Tính quãng đường người ấy đi được

kudo-shinichi
5 tháng 11 lúc 14:27
\(tóm\) \(tắt:\) \(v=50km/h\)\(t=720p'\) \(=12h\)\(-----\)\(s=?\)\(giải:\)\(quãng\)  \(đường\) \(người\) \(ấy\) \(đi\) \(được\) \(là :\)\(s=v.t=50.12=600(km)\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phương Chi
4 tháng 11 lúc 22:51

Tóm tắt
V=50km/h
t=720 phút=12h
quãng đường ng ấy đi đc là:
   v=s/t => s=t.v=50.12=600km
vậy quãng đường ng ấy đi đc là 600km

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thành Đạt
Xem chi tiết
Quang Hoàng
Xem chi tiết
Li Ta
Xem chi tiết
Khánh Quỳnh
Xem chi tiết
Trần Kiều Nhật Thi
Xem chi tiết
Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
Phan Đình Phong
Xem chi tiết
Tin Lê
Xem chi tiết
It
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)