Bài 26: Xăng - ti - mét

Minh Le

Ước lượng độ dài mỗi cây bút rồi dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo đúng.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 18:55

loading...  loading...  

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 18:56

a) Ước lượng: 5cm

Đo độ dài: 5cm

b) Ước lượng: 4cm

Đo độ dài: 4cm

c) Ước lượng: 7cm

Đo độ dài: 7cm

d) Ước lượng: 11cm

Đo độ dài: 11cm

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
15 tháng 3 lúc 19:14

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le
Xem chi tiết