Đại lượng tỉ lệ trong đời sống

Quoc Tran Anh Le

Tượng Nữ thần Tự do ở Mĩ cao 151 ft 1 in (không kể bệ tượng).

(Theo nps.gov)

Hãy tính chiều cao của tượng Nữ thần Tự do theo đơn vị mét (làm tròn đến hàng đơn vị).

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 16:23

Đổi 151 ft 1 in = 151 . 12 + 1 in = 1813 in.

1 in = 2,54 cm = 0,0254 m.

Do đó 1813 in = 1813 . 0,0254 = 46,0502 m ≈ 46 m.

Vậy tượng Nữ thần Tự do cao xấp xỉ 46 m.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)