Tự đánh giá trang 132

Quoc Tran Anh Le

Từ nào sau đây phản ánh đúng nhất thái độ của cô gái trong hội đêm chèo

A. Tuyệt vọng

B. Giận dữ

C. Thất vọng

D. Bức xúc

Tâm trạng của cô gái trong đêm hội chèo được thể hiện qua câu thơ: “Em mải tìm anh chả thiết xem/ Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh”

→ A. Tuyệt vọng 

Bình luận (0)