Bài 48: Luyện tập chung

Minh Lệ

Trường Tiểu học Hoà Bình có hai mảnh vườn trồng hoa. Mảnh vườn trồng hoa hồng dạng hình chữ nhật có chiều dài 14 m, chiều rộng 10 m. Mảnh vườn trồng hoa cúc dạng hình vuông có cạnh 12 m.

a) Chu vi của hai mảnh vườn bằng nhau. 

b) Diện tích mảnh vườn trồng hoa hồng bằng diện tích mảnh vườn trông hoa cúc. 

c) Diện tích mảnh vườn trồng hoa hồng bé hơn diện tích mảnh vườn trồng hoa cúc. 

Người Già
23 tháng 8 2023 lúc 21:55

chu vi mảnh vườn hoa hồng là (14 + 10) x 2 = 48 (m)

Chu vi mảnh vườn hoa cúc là 12 x 4 = 48 (m)

Diện tích mảnh vườn hoa hồng là: 14 x 10 = 140 (m2)

Diện tích mảnh vườn hoa cúc là: 12 x 12 = 144 (m2)

a) Chu vi của hai mảnh vườn bằng nhau.      Đ  

b) Diện tích mảnh vườn trồng hoa hồng bằng diện tích mảnh vườn trồng hoa cúc.    S

c) Diện tích mảnh vườn trồng hoa hồng bé hơn diện tích mảnh vườn trồng hoa cúc.  Đ 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết