Bài 28. Thực hành trải nghiệm trích rút thông tin và tri thức

datcoder

Trong Hình 28.11 là nhiệt độ và lượng mưa đo được tại Trường Sa. Những thông tin hữu ích nào có thể rút ra từ dữ liệu này? Nếu biết mùa mưa là mùa có 3 tháng liên tiếp lượng mưa trung bình trên 100 mm và lớn hơn các tháng còn lại, thì mùa mưa ở Trường Sa là những tháng nào?

Người Già
10 tháng 5 lúc 21:46

Dữ liệu trong Hình 28.11 cho thấy nhiệt độ và lượng mưa trung bình hàng tháng tại Trường Sa. Dựa trên dữ liệu này, chúng ta có thể rút ra các thông tin hữu ích như sau:

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình hàng tháng dao động từ 26.8°C đến 29.5°C, cho thấy Trường Sa có một khí hậu ấm.

+ Trong khoảng nhiệt độ này, môi trường thích hợp cho cuộc sống và hoạt động của người dân và động vật.

- Lượng mưa:

+ Lượng mưa trung bình tăng lên từ tháng 4 và đạt điểm cao nhất vào các tháng 9, 10 và 11 với lượng mưa trên 250 mm/tháng.

+ Theo tiêu chí đã được xác định (3 tháng liên tiếp có lượng mưa trung bình trên 100 mm và cao hơn các tháng còn lại), mùa mưa tại Trường Sa diễn ra vào các tháng 9, 10 và 11.

Như vậy, mùa mưa ở Trường Sa thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11.

Bình luận (0)