Luyện tập

ngoquynhanhxuankhe

Trong hai ngày cuối tuần, trung bình mỗi ngày cửa hàng tạp hóa bán được 15 kg đường. Biết trong ngày Chủ Nhật cửa hàng bán được 18 kg đường. Tính số ki - lô - gam đường cửa hàng đó bán được trong ngày thứ Bảy là.

     Đáp số: ....................

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 19:29

Tổng khối lượng đường mà hai ngày cuối tuần bán được là:

\(15\cdot2=30\left(kg\right)\)

Khối lượng đường ngày thứ bảy bán được là:

\(30-18=12\left(kg\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khánh Nguyễn
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
nguyen thanh truc dao
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
taimienphi
Xem chi tiết
MAI TƯỜNG NHI
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết