Luyện tập

ngoquynhanhxuankhe

1 ô tô trong 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 60 km, trong 3 giờ sau mỗi giờ đi được 55 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki - lô - mét?

Taylor BT
19 tháng 11 lúc 16:48

`2` giờ đầu đi được số ki-lô-mét là :

`60 * 2 = 120 (km)`

Ô tô đó đi được số ki-lô-mét là :

`55 * 3 = 165 (km)`

Ô tô đi hết số giờ là :

`2 + 3 = 5` (giờ)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là :

`(120 + 165) : 5 = 57 (km)`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
Khánh Nguyễn
Xem chi tiết
july
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
nguyễn vi
Xem chi tiết
july
Xem chi tiết