Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc - Thời tiết

Hà Quang Minh

Trò chơi Xoay nhanh – Xoay đúng

Trò chơi dành cho hai người.

Chuẩn bị: Một mô hình đồng hồ, một con xúc xắc và hai vật nhỏ (ví dụ cúc áo) để làm quân đi. 

- Mỗi học sinh lần lượt tung xúc xắc rồi dùng cúc áo di chuyển theo số chấm tròn ở mặt trên xúc xắc, đến một ô vuông và thực hiện theo yêu cầu ghi trong ô. Với các ô có ghi giờ, dùng mô hình đồng hồ để thể hiện giờ

Xoay kim chỉ đúng giờ ghi trong ô thì cúc áo nằm ở ô đó
Xoay kim không chỉ đúng giờ ghi trong ô thì đặt cúc áo về vị trí cũ
- Nếu số chấm tròn nhiều hơn số ô để di chuyển thì bị mất lượt

- Trò chơi kết thúc khi có một học sinh về đến đích 


Các câu hỏi tương tự
Hà Quang Minh
Xem chi tiết