Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc - Thời tiết

Hà Quang Minh

Em tập làm người dẫn chương trình “Dự báo thời tiết”

   Hoạt động nhóm

Chuẩn bị:

- Mỗi nhóm chọn một bảng dự báo thời tiết trong ngày (xem bảng bên dưới)

- Thảo luận các nội dung cần trình bày:

Giới thiệu nơi sẽ dự báo thời tiết
Thông báo về nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ cao nhất của nơi đó
Những lưu ý về trang phục phù hợp với thời tiết

   Trình bày trước lớp:

- Đại diện mỗi nhóm trình bày các nội dung đã chuẩn bị

- Các nhóm nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn.


Các câu hỏi tương tự
Hà Quang Minh
Xem chi tiết