May mặc trong gia đình

Thảo Nhi Nguyễn Thị

Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với môi trường và tính chất công việc.


Các câu hỏi tương tự
Khanh Hoa
Xem chi tiết
Nana Lệ Chi
Xem chi tiết
kimoanh
Xem chi tiết
Dương Hoàng Bảo Vy
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết
Không Phải Dạng Vừa Đâu
Xem chi tiết
Cao Anh Thư 6/4
Xem chi tiết
Nguyen Thi Huong
Xem chi tiết
Đức Nhật Huỳnh
Xem chi tiết