Bài 43. Pha chế dung dịch

Vu anh Tuan

Trình bày cách pha 100 ml dung dịch glucose 2M từ hoá chất tinh khiết

  

 

 


Các câu hỏi tương tự
Nguyen Minh Phuc
Xem chi tiết
TT.73.31 lê thị kim ngoa...
Xem chi tiết
Nguyễn Mỹ
Xem chi tiết
Nguyễn Nguyệt Hà
Xem chi tiết
Dương Thùy Linh
Xem chi tiết
Hoàng Dươngg
Xem chi tiết
Hiếu Trần
Xem chi tiết
Cát Nguyệt Hạ
Xem chi tiết
Nguyen Minh Phuc
Xem chi tiết
My Chuốii
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)