Bài 2: Nói và nghe: Tôi và bạn

Nguyễn Quốc Đạt

Trao đổi.

a. Nêu những điểm tốt của một người bạn mà em muốn học tập.

b. Nói điều em mong muốn ở bạn.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 21:59

Tham khảo

a. Những điểm tốt của một người bạn mà em mong muốn học tập: bạn A là một học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động đoàn đội, hay giúp đỡ người khác.

b. Điều em mong muốn ở bạn: Mong rằng tình bạn của chúng em sẽ ngày càng bền chặt, cùng giúp đỡ nhau trong học tập.

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
16 tháng 9 lúc 22:01

a, Những điểm tốt của một người bạn mà em muốn học tập là: bạn Linh Anh, bạn là 1 học sinh rất giỏi, thân thiện, gần gũi với bạn bè, thường xuyên được điểm cao, hăng hái phát biểu xây dựng bài giảng.

b, Điều em mong muốn ở bạn là: Bạn có thể dạy tớ viết Văn hay hơn được chứ? Vì tớ có vài bài chưa viết được tốt lắm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết