Bài 6: Nghệ sĩ trống

Nguyễn Quốc Đạt

Trao đổi với bạn về một nhạc cụ em yêu thích.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:13

Tham khảo

Nhạc cụ em yêu thích là đàn ghi-ta.

Cả nam và nữ đều có thể chơi đàn ghi-ta.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết