Luyện tập tổng hợp

Meomeo06

Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.

The xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.

The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.

Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi: Trong câu được in đậm trong đoạn văn sau, tại sao từ performed lại phải thêm ed? Tại sao không là perform?

Đan Nguyễn
29 tháng 11 2019 lúc 10:00

Tại vì đây là một câu passive (câu bị động)

Trong trường hợp này, câu có nghĩa là "Nó đc biểu diễn..." chứ ko phải "Nó biểu diễn..."

(mình ko giỏi về mấy dụ giải thích nhưng mong bạn hiểu đc =))))

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Huyền Huyền
Xem chi tiết
Bendy Lead
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thúy Diễm
Xem chi tiết
lol Qn
Xem chi tiết
Hoàng Nguyễn Minh
Xem chi tiết
Linh Nga Lê
Xem chi tiết
Mạc Lan Nhi
Xem chi tiết
MoMo
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Diễm
Xem chi tiết