Bài 13: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

datcoder

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là các lãnh thổ sản xuất nông nghiệp được hình thành nhằm khai thác hợp lí các thế mạnh về tự nhiên, kinh tế - xã hội cho phát triển nông nghiệp của đất nước. Việt Nam có nhiều hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp khác nhau, trong đó, nổi lên các hình thức: trang trại, vùng chuyên canh, vùng nông nghiệp. Các hình thức này được hình thành và phát triển như thế nào ở nước ta?

Người Già
21 tháng 3 lúc 13:54

1. Trang trại:

- Hình thành:

+ Xuất hiện từ đầu những năm 90, phát triển mạnh mẽ từ sau Đổi Mới.
+ Nhờ chính sách khuyến khích của Nhà nước, sự đầu tư của các doanh nghiệp và hộ gia đình.
- Phát triển:

+ Số lượng trang trại tăng nhanh, quy mô ngày càng lớn.
+ Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất.
+ Chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường.
2. Vùng chuyên canh:

- Hình thành:

+ Lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình khai thác và phát triển lãnh thổ.
+ Do điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phù hợp cho một số loại cây trồng hoặc vật nuôi.
- Phát triển:

+ Quy mô và diện tích vùng chuyên canh ngày càng mở rộng.
+ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
+ Tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.
3. Vùng nông nghiệp:

- Hình thành:

+ Là khu vực tập trung nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp khác nhau.
+ Phân bố rộng khắp, đa dạng về cơ cấu và trình độ phát triển.
- Phát triển:

+ Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật.
+ Phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản.
+ Nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn.

Bình luận (0)