Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Minh Lệ

Tính:

animepham
26 tháng 3 lúc 23:53

loading...

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 3 lúc 23:51

22+5=27

36+3=39

41+5=46

64+4=68

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 23:52

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết