Phép cộng dạng 25 + 14

Minh Lệ

Tính:

animepham
26 tháng 3 lúc 23:47

loading...

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 3 lúc 23:47

32+26=58

11+45=56

54+23=77

86+13=99

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết