CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

trần thị phượng

tính nhanh 3/4 * 4/5 + 3/4 * 8/5 - 3/4 * 7/5

Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 21:30

`3/4 xx4/5 +3/4xx8/5-3/4xx7/5`

`=3/4xx(4/5+8/5-7/5)`

`=3/4xx5/5`

`=3/4xx1`

`=3/4`

Bình luận (0)
BNg Baoo Trann
15 tháng 3 lúc 21:33

ღYêᑌ_ ᒪღ

`3/4 xx 4/5 + 3/4 xx 8/5 - 3/4 xx 7/5`

`=3/4 xx (4/5 + 8/5 -7/5)`

`= 3/4 xx 5/5`

`= 3/4 xx 1`

`= 3/4`

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
My Thảo
Xem chi tiết
My Thảo
Xem chi tiết
My Thảo
Xem chi tiết
Kai2209
Xem chi tiết
Trần Bích Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Bảo Linh
Xem chi tiết