Luyện tập

Nguyenthuyhuong

Tính giá trị biểu thức a) 50 + 50 : m + 100 với m = 5 b) ( m + n + p) × 2 với m = 62cm ; n = 7dm ; p = 81cm

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 20:19

a: Khi m=5 thì 50+50:m+100=50+50:5+100=150+10=160

b: n=7dm=70cm

\(\left(m+n+p\right)\cdot2=\left(62+70+81\right)\cdot2=426\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyenthuyhuong
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
Nice TV
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
minhquân
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nghĩa
Xem chi tiết
Trần Đoàn Bảo Nhi
Xem chi tiết