Unit 2: At school

Phan Trần Tường Vy

Tìm trọng âm khác với từ còn lại

adventure ; mystery ; fantasy ; history

education ; information ; intonation ; television;

drama ; baseball ; suggest ; subject;  

literature ; biology ; activity ; geography

music ; soccer ; physics ; perform

Hoàng Hạnh Nguyễn
4 tháng 11 lúc 19:22

adventure

television

suggest

literature

perform

Bình luận (5)

Các câu hỏi tương tự
dragonbui
Xem chi tiết
hoàng văn dũng
Xem chi tiết
Quang Huy Bui
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Linh Trần
Xem chi tiết
Lê Thị Yến Nhi
Xem chi tiết
Trần Phương Thảo
Xem chi tiết
Hương Giang
Xem chi tiết
Dạ Nguyệt
Xem chi tiết
Vũ Thành Vinh
Xem chi tiết