Bài 5: Luyện tập về danh từ

Nguyễn Quốc Đạt

Tìm tiếp các danh từ chỉ người cho mỗi nhóm.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:07

Tham khảo

- Trong gia đình: ông, bà, ba, má, anh, chị,…

- Trong trường học: thầy giáo, cô giáo, học sinh,…

- Trong trận bóng đá: cầu thủ, thủ môn, trọng tài,…

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết