Khi con tu hú

Phan Huyền Như

tìm ra câu cảm thán đưa ra tác dụng: mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!

Cihce
Hôm kia lúc 22:20

(Câu cảm thán là cả câu đó luôn đó :>)

- Từ ngữ cảm thán: "ôi" và kết thúc bằng dấu chấm thang ( ! ).

- Tác dụng: Bộc lộ cảm xúc.

Bình luận (0)

- Câu cảm thán: " Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! "

- Tác dụng: Bộc lộ cảm xúc nhằm thể hiện sự bực tức, ngột ngạt, bức bối muốn thoát khỏi tù lao của người tù cách mạng.

Bình luận (0)
Quỳnh Hương
Hôm kia lúc 22:29

Bộc lộ cảm xúc

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
anh hoang
Xem chi tiết
Châu Hồng
Xem chi tiết
Huỳnh Nhi
Xem chi tiết
Giun bị trĩ
Xem chi tiết
Nam Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Quỳnhanh
Xem chi tiết
Thanh Ngân
Xem chi tiết
Huỳnh Nhi
Xem chi tiết
Chang Đinh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)