Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

datcoder

Tìm hiểu về chế độ pháp lí của các vùng biển nước ta theo Luật biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.

Người Già
19 tháng 3 lúc 23:42

Chế độ pháp lí của các vùng biển Việt Nam theo Luật biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012:
1. Nội thủy:

- Là vùng nước nằm bên trong đường cơ sở, bao gồm các vịnh, cửa lạch, đầm phá,...
- Là một phần lãnh thổ của Việt Nam, thuộc chủ quyền hoàn toàn của Việt Nam.
- Tàu thuyền của mọi quốc gia được phép đi qua nội thủy Việt Nam nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Lãnh hải:

- Là vùng biển rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở.
- Là một phần lãnh thổ của Việt Nam, thuộc chủ quyền hoàn toàn của Việt Nam.
- Tàu thuyền của mọi quốc gia được phép đi qua lãnh hải Việt Nam nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Vùng tiếp giáp lãnh hải:

- Là vùng biển rộng 24 hải lý tiếp giáp với lãnh hải.
- Việt Nam có quyền thực thi quyền tài phán đối với các vấn đề liên quan đến:
+ An ninh, trật tự.
+ Hải quan.
+ Thuế.
+ Nhập cư.
4. Vùng đặc quyền kinh tế:

- Là vùng biển rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.
- Việt Nam có quyền:
+ Khai thác tài nguyên thiên nhiên.
+ Khảo sát, nghiên cứu khoa học.
+ Bảo vệ môi trường.
5. Thềm lục địa:

- Là phần đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, kéo dài từ lãnh hải cho đến ngoài khơi, nơi độ sâu của nước biển chồng chất lên lục địa.
- Việt Nam có quyền:
+ Khai thác tài nguyên thiên nhiên.
+ Khảo sát, nghiên cứu khoa học.
+ Bảo vệ môi trường.

Bình luận (0)