Hướng dẫn tự học trang 158

Quoc Tran Anh Le

Tìm đọc thêm các văn bản nghị luận xã hội tương tự các văn bản trong Bài 5.

Các văn bản nghị luận xã hội tương tự các văn bản trong Bài 5: 

- Sự giàu đẹp của tiếng Việt ( Đặng Thai Mai)

- Bàn về đọc sách ( Chu Quang Tiềm)

- Phong cách sống Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà)

Bình luận (0)