Bài 2: Thi nhạc

Nguyễn Quốc Đạt

Tìm danh từ trong các câu dưới đây:

a. Sau ve sầu, gà trống đĩnh đạc bước lên, kiêu hãnh ngẩng đầu với cái mũ đỏ chói.

b. Để bước ra khoẻ khoắn và trang nhã trong chiếc áo nâu ông.

c. Trong tà áo dài tha thướt, hoạ mi trông thật dịu dàng, uyển chuyển.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 21:55

Tham khảo

a. ve sầu, gà trống, đầu, cái mũ.

b. dế, chiếc áo.

c. tà áo dài, họa mi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết