Bài 3: Danh từ chung, danh từ riêng

Nguyễn Quốc Đạt

Tìm danh từ theo gợi ý dưới đây:

Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 9 lúc 22:41

danh từ chung chỉ 1 đồ dùng học tập: bút chì, bút màu

danh từ riêng chỉ tên 1 người bạn: Tùng, Huy

danh từ chung chỉ 1 nghề: thợ mộc, bốc vát

Danh từ riêng chỉ tên 1 con đường: Hàn Thuyên, Phan Bội Châu

Danh từ chung chỉ 1 đồ vật trong gia đình: bàn, ghế

Danh từ riêng chỉ 1 đất nước: Việt Nam, Mỹ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết